Följande information levereras av Nordic Rotors.com
- Allt du behöver veta om helikoptrar i Sverige, och mycket mer.
Företag:
fjällflygarna
Grundades:
(helikopterverksamhet)
1982
Verksamhet:
(huvudsaklig)
Taxi
Hängande last
Filmning
Inventering
Kraftledningsbesiktning
Rensamling
Baser:
Adolfsström
Antal helikoptrar:
4
Helikoptertyper:
Bell 206B Jet Ranger III
Eurocopter EC 120B Colibri
Hemsida:
Ovanstående information har levererats av Nordic Rotors
 företag  -  bilder  -  information  -  artiklar  -  register  -  historik